โจเซฟ พูลิซเซอร์ (บิดาแห่งวงการหนังสือพิมพ์) ข่าว เป็นเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆ เป็นเรื่องที่แตกต่างจากเรื่องอื่นๆ เรื่องเร้าอารมณ์ เรื่องรกๆใคร่ๆ เรื่องน่าตื่นเต้น เรื่องประหลาด และเรื่องทีมักเป็นที่โจษจันถึง
  สุภา ศิริมานนท์ได้อธิบายว่า ข่าว คือ
1. เรื่องราวอะไรอย่างหนึ่งที่ประชาชนพูดถึงถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ผู้คนอยากแสดงความเห็นมากเท่าไหร่ยิ่งมีคุณค่า
2. เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นสดๆใหม่ๆถูกถ้วน และใช้ภูมิปัญญา เช่น การค้นพบสิ่งต่างๆเรืองราวที่กระทบถึงผู้อ่าน
3. ข้อเท็จจริง สาระสำคัญเกี่ยวกับการเกิดข้นของเหตุการณ์บางอย่างหรือของสิงใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ความสนใจ เนื่องจากมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อผู้คน

โจเซฟ พูลิตเซอร์  ชาวฮังการี-อเมริกันผู้ได้รับการยกย่องหลังการเสียชีวิตว่าเป็นผู้ก่อตั้ง “รางวัลพูลิตเซอร์” (Pulitzer Prize) ร่วมกับวิลเลียม แรนดอฟ เฮิร์ส สำหรับการเป็นต้นตอของหนังสือพิมพ์แบบเยลโลว์ หรือ หนังสือพิมพ์ที่ตีข่าวตื่นเต้นเกินจริง

ข่าวต่างๆที่น่าสนใจ